Forlaget Klitrosen

klitespf.gif (1936 bytes)

Inspiration og sund fornuft

Bøgerne kan bestilles hos forlaget ved at indsætte beløbet + porto på konto 8401 1182742. Anfør bogtitlerne.

Tilbage til forsiden

Find forfatter (1. bogstav i efternavnet)  A B C D F G H I J K L M N O P R S T V Z

A klitespf.gif (1936 bytes)

Mette Albrechtsen og Else Jensen
VACCINATIONER - er de effektive og sikre?
80 sider kr. 88,-

En tysk børnelæge har udfra undersøgelser om forekomst af hjernebetændelse ved mæslinger kontra mæslingevaccine konkluderet, at forekomsten af denne lidelse er lige så stor ved vaccinen som ved selve sygdommen. Vaccinationskomplikationerne eksploderede i Danmark i 1993. Alligevel kører programmerne videre, som om intet var hændt. Bogen giver de oplysninger, det er vanskeligt at skaffe for forældrene.
Helle Andersen
CANDIDA MADOPSKRIFTER og inspiration til allergimad
65 sider kr. 88,-

For de mange mennesker, der har Candida, er bogen en gave. Forfatteren videregiver sine egne erfaringer i form af opskrifter, diæter og anbefalede madprodukter, der kan hjælpe andre til lettere at gennemføre en kur, der i sidste ende skal føre frem til, at man får et bedre liv.
Helle Andersen
PÅ VEJ MED CANDIDA
120 sider kl. 98,-

Efter den puritanske stenalderkur er der åbent til at lave en mere varieret, spændende og velsmagende mad, når blot de candida-provokerende madvarer undgås.
Lisbeth Hagerup Andersen
NATURENS VITAMINER OG MINERALER
138 sider kr. 158,-

En opslagsbog med tabeller med sammensætning af vitaminer, mineraler og sporstoffer. En lille "bibel" for alle, der arbejder med kost, sundhed og velvære. (isbn 87-7728-171-3)
Sylvia Angel
BRØDRE OG SØSTRE - brikker i familiens psykologi
Oversat af Erik Michael
148 sider kr. 178,-

Hvad betyder jalousi mellem søskende? Hvordan har børn det i sammenbragte familier? Hvordan udvikler forholdet sig mellem søskende, når de bliver voksne? Hvad betyder det for de andre børn, når en bror eller søster dør eller bliver alvorligt syg? Og hvordan er det at være enebarn.
Asokananda
KLASSISK THAIMASSAGE
Oversat af Birgit Cordua
120 sider kr. 198,-

Energien strømmer gennem kroppen efter klassisk thaimassage, og man føler et stort psykisk og fysisk velvære. Under massagen arbejdes der med kroppens energibaner ved stræk og massage af akupunkturpunkterne. Et omfattende billedmateriale viser, hvordan man udfører klassisk thaimassage således, at man sammen med bogens beskrivelser selv kan lære at give denne massage.

                        B klitespf.gif (1936 bytes)

Lola Baidel
KUN NOGET LEVENDE, 1977
Kr. 60,-

EN SAGTE RASLEN, 1978
Kr. 60,-
DU SKAL PASSE DIN HAVE, 1979
Kr. 65,-
OG SØNDAGSBØRN GAV LOV, 1981
Kr. 65,-
DØREN ER ÅBEN, 1984
Kr. 65,-
Lola Baidel, Iris Garnov, Ellen Heiberg, Herdis Møllehave
KÆRLIGHED dør aldrig en naturlig død, 1979
Kr. 80,-

Lola Baidel, Ole Bidsted, Per Aage Brandt, Inger Christensen, Inge Eriksen, Maria Giacobbe, Vibeke Grønfeldt, Ellen Heiberg, Knud Holst, Marianne Larsen, Herdis Møllehave, Johannes Møllehave og Erik Thygesen

LÆNGSLER

118 sider kr. 148,-

’URO’ hed den lille, kollektive bog, som en kreds af forfattere omkring forlaget Klitrose udgav sidste år med undertitlen ’Bevægelse i tid og krop’. Den følger de nu op med ’Energier’ med undertitlen ’Spor i af-magten’ – digte, aforismer, essays om det livsnødvendige. På en måde er bøgerne parallelle til Gyldendals serie ’Krise og utopi’ i hvis fire hidtidige bind forfattere, forskere og politikere forsøger at mødes om fælles væsentlige emner. Men i Gyldendal-serien stritter bidragene i alle retninger, hvor forfatterne hos Klitrose virkelig arbejder kollektivt. Når man synes Klitrose-bøgerne er mere spændende og fremad-pegende – og mere indbydende at læse – skyldes det dog nok især, at de ikke bare kredser om meninger. Meninger er temmelig ligegyldige, hedder det i gruppens forord, ’det der tæller er menneskers handlinger, forsøg, søgen og længsler’. ’Energier’ er det bedst mulige tegn på, hvor modkulturen står i dag.

Poul Borum, Ekstra Bladet

Belinda Barnes
PÅ VEJ MED LIVSKRAFTIGE BØRN
Oversat af Mette Jensen
160 sider kr. 198,-

En gruppe læger og ernæringsvejledere står bag "Foresight", der hjælper med at fremme frugtbarheden, få en god graviditet og føde sunde og stærke børn. Programmet har hjulpet tusinder af forældre, som havde opgivet at få børn.
Per Bennicke og Marianne Fjordgård
HJÆLP DIT ØREBARN
148 sider, ill., kr. 198,-

Bogen kan være til gavn og støtte for alle, forældre og andre, der har med børn at gøre under den spændende opvækst, og som kan blive udfordret med eksempelvis øre-problemer. Bogen her giver nye muligheder, der for manges vedkommende kan bruges af forældre uden forudgående kontakt med læge elleer behandler..

Ole Bidsted

AKTIVISTISKE ERFARINGER

64 sider kr. 88,-

Der har været mange analyser og kommentarer til opgøret i 1968. Her er beretningen fra én af dem, der var med fra starten af 60’erne og til begyndelsen af 80’erne.

Oprørene i 1968 kom ikke ud af den blå luft. Frøene blev sået i studentersamfundet i begyndelsen af 1960’erne og af de mange aktioner, der foregik op gennem 60’erne. Studenteroprøret var kun en meget lille del af det antiautoritære oprør. Men fik det meste af mediedækningen.

Ole Bidsted var aktiv i beboerbevægelsen, cyklistforbundet, Handicap 78, Miljøgruppen Noah og studentersamfundet. Og dækkede bolig- og miljøområdet i dagbladet Information i 70’erne og 80’erne.

Forhåbentlig kan beskrivelserne, eksemplerne og de strategiske overvejelser bruges af andre. For mange, der deltog i aktionerne, har indsigterne betydet et livslangt engagement i samfundet.

Produktions-og bofællesskaberne blomstrer og gror. Og når bolig og produktion forenes, antydes en ny samværs- og samfundsform. Strategien for "En 3die vej" skitseres i slutningen af rejsen gennem 60’erne og 70’erne.

Ole Bidsted
BOGUDGIVELSE OG FORLAGSDRIFT
48 sider kr. 98,-

Bogens produktionsprocesser gennemgås fra manuskript, redigering, sats, korrektur, layout, tryk, indbinding, kalkule og salg. De enkelte dele belyses og sammenholdes med de øvrige opgaver, der indgår i forlagsdriften. Udgivelsen henvender sig til dem, der ikke før har udgivet bøger og til nye medarbejdere ved etablerede forlag.
Ole Bidsted
DANSKE I FJELDET
104 sider kr. 98,-

Novellerne bevæger sig ud i det område, hvor der tages chancer, der ikke står i rimeligt forhold til skiteknik, kondition og kendskab til fjeldet. Beretningerne, der er delvis autentiske, handler både om glæden ved skiturene, men også om problemer mellem deltagerne, om vanskeligheder og ulykker i fjeldet og om angst, usikkerhed og ansvarlighed.
Ole Bidsted
KLITROSER
48 sider kr. 98,-

Klitrose bliver 25 år. Mange inspirerende år med glæder, problemer og meget forskellige oplevelser. Mest gode. Jubilæet giver anledning til at reflektere over rollen som forlægger og måske blive klogere af at se oplevelserne og årene i sammenhæng. Og måske - forhåbentlig - give nogle erfaringer videre, som andre kan have glæde af.
Ole Bidsted
PUMA - Tegneserie
40 sider kr. 98,-

Den 12. januar 2001 blev den 30-årige Frances Frost jaget og dræbt af en puma på en skitur ved Minnewanka-søen i Alberta i Canada. "Puma" fortæller i tegninger om de dramatiske hændelser og om jagten på pumaen oppe i de sneklædte bjerge.
Ole Bidsted
RØD SOLHAT
Roman 96 sider kr. 98,-

Aktionsgruppen aner efterhånden hvilke metoder, der bruges til at styre og kontrollere. Kan politikerne gå imod de store patientorganisationer uden at miste afgørende stemmer? Er patientforeningerne fuldstændigt afhængige af tilskud fra medicinalindustrien? Sidder der i foreningernes bestyrelser læger, hvis forskning finansieres af pillefabrikanterne? Er lægernes forskning og efteruddannelse styret af pillefabrikanterne?
Ole Bidsted
FREDLØS
116 sider kr. 99,-

Da tre forskere finder en medicin, der kan gendanne betacellerne i bugspytkirtelen og gøre insulin overflødig for sukkersyge patienter, opstår der et problem. Medicinen skal naturligvis ikke fremstilles. Hvordan sikrer man sig forskernes accept af denne beslutning?
 

Ole Bidsted

OASER - 11 noveller

92 sider kr. 98,-

"Man tænker på Ernest Hemingway's: Den gamle mand og havet." Skrev Jens Kistrup i Berlingske Tidende i anmeldelsen af ski-novellerne om danskere i fjeldet. Og i Aktuelt skrev Steffen Larsen: "... og har noget af John Nehms poesi og råstyrke" i anmeldelsen af "Texas Gule Rose", som nogle af novellerne er uddrag fra. "En aften ved bridgebordet" leder tankerne til Stefan Zweig's "Skaknovelle". - Novellerne rækker tilbage i 1950'erne, hvor normerne for, hvad "man" kunne tillade sig, var meget stive. Netop fordi seksualiteten var så undertrykt i den periode, kommer der en stærk erotisk undertone ind i hverdagen. Forfatteren var bygningshåndværker i 50'erne og byplanlægger i Algeriet i 70'erne.

 

 

Ole Bidsted

ET FORLAGSEVENTYR

48 sider kr. 88,-

Klitrosens redaktør øser af sine erfaringer som forlægger gennem 50 år, med problemer, glæder, fejltagelser, udfordringer, samarbejde og meget forskellige oplevelser. Bogen bestilles direkte hos Klitrosen på forlagetklitrosen@gmail.com.

Lene Boisen
KLARE ØJNE OG MERE LIV
128 sider kr. 98,-

Denne bog er skrevet for at give dig mulighed for at prøve en gennemsnitskost, der vil styrke dig og langsomt åbne dig for en kontakt med, hvad der er godt for lige præcis dig. Bogens mange velsmagende opskrifter giver mulighed for gradvis at ændre kostvaner.
Georg Borchorst
URTER OG URTEMEDICIN I
Danske urter
252 sider kr. 198,-
URTER OG URTEMEDICIN II
Urter i ayurveda og kinesisk medicin
226 sider kr. 148,-

Disse bøger giver i et forståeligt ordvalg omfattende oplysninger om en bred vifte af urter, som er almindelig kendt i folkemedicinen - baseret på de nyeste landvindinger fra etnomedicinsk, kemisk, medicinsk og farmaceutisk videnskab. Det er bogens mål at hjælpe til effektiv og forsvarlig behandling og selvbehandling med urter, samt at afmystificere denne effektive behandlingsform.
André Breton
NADJA
Oversat af Uffe Haarder
128 sider kr. 148,-

Surrealisterne udforskede underbevidsthedens livgivende kilder for at åbne for en kunstnerisk og menneskelig frigørelse. Målet var et samspil mellem det bevidste og det ubevidste. André Breton skrev i »Det surrealistiske manifest« fra 1924: »Jeg tror på en forening af de to tilsyneladende modsætninger - drøm og virkelighed - i en slags absolut virkelighed - en 'surréalité'«.
Bente-Ingrid Bruun
VILJENS KRAFT
176 sider kr. 198,-

Viljen tages op som en grundlæggende menneskelig ressource, der kan få mange former og forskellig kraft fra fødsel til død. Som livsvilje, overlevelsesvilje, fællesvilje, halv vilje, vilje til livsmening og "højere" vilje.
John Buhl
OVERVIND STRESS
48 sider kr. 88,-

Det kan være svært at imødekomme de helt specielle stressfænomener, der kendetegner det moderne samfund, og mange mennesker føler ikke længere, at de styrer deres eget liv. Forfatteren beskriver, hvordan stress kan undgås eller dæmpes ved ændrede livs- og kostvaner, positiv tænkning og planlægning.
Lars Wentzel Bærholm
MEDICINFORGIFTNING
192 sider kr. 198,-

I bogen gennemgås forgiftninger af bl.a. penicillin, narkose, psykofarmaka og narkotika, som efterhånden svækker organismens, mens de akutte bivirkninger er allergier og nedsat immunforsvar. Der anvises behandling af langtidsvirkningerne af: Forurening, sprøjtegiftrester i maden og skader fra den syntetiske medicin.

Cklitespf.gif (1936 bytes)

I CHING
Oversat af Jens Windeleff
700 sider kr. 398,00
I Ching udkommer nu for første gang på dansk i en samlet udgave, hvor også den 3. bog er medtaget. I Ching eller Forvandlingens Bøger er en visdoms eller orakelbog, hvor man kan spørge til råds om livsproblemer.
Den stammer fra den mystiske oldtid, og næsten alt, hvad der er tænkt på af store tanker igennem de seneste 3.000 år af den kinesiske historie, har hentet inspiration fra denne bog. Den er derfor også blevet kaldt en af verdens 5 bibler.
Nigel Ching
AKUPUNKTURENS GRUNDPRINCIPPER
766 sider kr. 998,-

I dette omfattende værk får læseren en udførlig gennemgang af den fysiologiske model, som danner fundamentet for akupunktur og kinesisk medicin. Samtidig får læseren en grundig indførelse i den filosofiske baggrund for kinesisk medicin, hvor principperne omkring yin og yang samt de 5 faser bliver gennemgået på et niveau, der ikke er set før i en dansk bog om akupunktur.
Bogen vil være en guldgrube for både akupunkturstuderende, behandlere og alle med interesse for kinesisk medicin.
Nigel Ching
AKUPUNKTUR og sygdomsbehandling
556 sider kr. 888,-

Denne bog er unik, fordi den for første gang på dansk giver akupunkturbehandlere og studerende en omfattende og detaljeret analyse af, hvordan man differentierer og behandler sygdom med akupunktur. En håndbog, der er uundværlig i den daglige praksis.
Nigel Ching
Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin
960 sider kr. 1.148,-

Hvordan diagnosticerer man, hvad betyder de forskellige tegn, og hvordan er de opstået? Tegn og symptomer bliver logisk sorteret og stillet op som ubalance-mønstre. Der opstilles behandlingsstrategier med tilhørende behandlingsforslag.
Nigel Ching
PÆDIATRISK AKUPUNKTUR
522 sider kr. 888,-
Behandling af børn og unge med nåle. Gennemgang af fysiologi, ætiologiske faktorer og diagnostiske tilgange. Teknikker til behandling af børn. Behandling af de mest almindelige lidelser hos børn.

                        D klitespf.gif (1936 bytes)

Mia Damhus
HARMONISKE HORMONER
160 sider kr. 178,-

Om unormal hårvækst, overvægt, sukkersyge, menstruationsforstyrrelser, forhøjet blodtryk og kolesterol. Som et samlet sygdomsbillede kaldes det syndrom X. Få en forklaring på, hvorfor slankekure ikke virker på dig og få vejledning på kostændringer, der afhjælper og giver velbefindende.
Vita Damsø
DET SUNDE REJSEAPOTEK
48 sider kr. 68,-

Rejseapoteket skal tilpasses rejsemål, rejsemåde og personlige behov og kan planlægges ved hjælp af bogens skemaer og tekst. Rejseapoteket fra tre forskellige rejsemål gennemgås. Læs, hvordan du kan forebygge og helbrede mange rejsesygdomme med urter, vitaminer, mineraler og homøopati.
Vita Damsø
SMUKKE BEN uden åreknuder
80 sider kr. 98,-

Åreknuder er udtryk for en forkalkning i blodårene. Bogen har kostplaner, forslag til urteteer og yogaøvelser, der gradvis kan fjerne åreknuderne.

Kathrine Dehn
En vej til balance med KLASSISK HOMØOPATI
104 sider kr. 148,-
Epidemiernes historie gennemgår bl.a. den spanske syge, hvor nogle patienter blev behandlet med homøopati med gode resultater. Corona-epidemiens 2. bølge kunne sandsynligvis være undgået, hvis vi havde fulgt Indiens forebyggelsesstrategi. Det anvendte homøopatiske middel blev først afprøvet i delstaten Kerala. Da det var effektivt, blev det delt gratis ud i hele Indien. Kathrine Dehn er uddannet klassisk homøopat i 1993. Læste medicin på Københavns Universitet fra 1993 til 1998. Tog derefter en master i klassisk homøopati på universitetet i Lancashire i 2010. Har været medlem af Sundhedsstyrelsens råd og forsker i klassisk homøopati.

Lone Dittmer
FENG SHUI - forstå fundamentet
112 sider kr. 148,-

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor feng shui virker? Eller hvad qi egentlig er? Bogen beskriver principperne bag feng shui og sammenhængen med tai chi, I Ching og kinesisk filosofi.
Curt Donig
ERHVERVSGRAFOLOGI
Håndskriftanalyse ved uddannelses- og erhvervsvalg
Oversat af Tove Scherer
176 sider kr. 198,-

Håndskriften bruges i stigende grad som grundlag for ansættelse i erhvervslivet. Den grafologiske analyse anvendes både til udvælgelse af ledere, til ansættelse i det hele taget og i forbindelse med konflikter i det interne miljø på arbejdspladsen. Grafologen beskriver og vurderer ansøgerens evner med hensyn til intelligens, kommunikationsevner, overblik, beslutsomhed, vilje, omhu, fantasi, belastbarhed, selvfølelse, målrettethed, delegeringsevner og modenhed.
Alex Dybring, Carsten Vagn-Hansen, Claus Hancke, Else Jensen, Mads Wedel-Ibsen, Michael Kaster, Ole Bidsted, Ole Vestergaard, Tamara Theresa Mosegaard
SUNDHEDSVÆSEN eller MEDICININDUSTRI?
116 sider kl. 98,-
Bogen viser et lidet flatterende billede af et skandaleramt, dyrt og uhensigtsmæssigt sygdomssystem, styret af medicinindustrien. Det er lykkedes pillefabrikanterne at fremmane en sygeliggørelse, som medfører et enormt forbrug af syntetisk medicin. Ved at styre og kontrollere patientforeningerne, manipuleres Folketing og presse til at fremme sygdomsindustri i stedet for et sundhedsvæsen, der er billigere og mere hensigtsmæssigt for befolkningen.

F klitespf.gif (1936 bytes)

Shao Nian Fang
KINESISKE DIAGNOSEMETODER
Oversat af Georg Borchorst
156 sider kr. 198,-

Det er vanskeligt at stille en rigtig og nøjagtig diagnose. I den traditionelle kinesiske behandling undersøges tungen, øjnene, huden, lugten, kropsbygningen og -holdningen, bevægelser, og der stilles en nuanceret pulsdiagnose.
John Finnegan
ET GODT LIV uden mange stimulanser
192 sider kr. 198,-

Forfatteren viser, hvordan ændrede kostvaner, mineral- og vitamintilskud kan afhjælpe afhængigheden af alkohol, cigaretter, piller, stoffer, sukker. Bogen indeholder detaljerede behandlingsforslag til de enkelte stimulanser. En lang række eksempler dokumenterer behandlingernes gyldighed.
Marianne Fjordgaard
SPIS DIG GLAD - depression og vinterdepression
160 sider kr. 148,-

Det positive i denne bog er, at vi altid selv kan gøre en indsats. I stedet for at lade os behandle og være passive i sygdomsprocessen, kan vi vælge og tage aktiv del i vores sundhedsproces. Bestemte madvarer og sammensætningen af vore måltider, danner de samme processer i hjernen som "lykkepiller" og anden nervemedicin. Kostfaktorer, vitamin- og mineralmangel er ofte oversete årsager til depressioner.
Marianne Fjordgaard
PSORIASIS - nej tak
148 sider kr. 148,-

Mange lider af psoriasis. Behandlingen sker oftest med salver, lys og saltbade. Det er symptombehandling, der kun giver en midlertidig lindring. Bogens behandlingsplan lægger vægt på at afhjælpe de ubalancer, der er årsagen til psoriasis.
Marianne Fjordgaard og Eva Lydeking-Olsen
FORDØJELSE en FORNØJELSE
464 sider kr. 598,-

Vi er, hvad vi spiser. Men det er kun en halv sandhed. Vi er, hvad vi spiser, fordøjer og optager både af godt og skidt. Vi lever kun af den mad, som fordøjes. Selv fornuftige kostvaner hjælper ikke meget, hvis der er kludder i fordøjelsen.

                        G klitespf.gif (1936 bytes)

Stephen Gascoigne
KLINISK MEDICINSK GUIDE i holistisk perspektiv
456 sider i A4 format kr. 448,-

Den nødvendige håndbog for alle alternative behandlere og læger. Værket giver et samspil mellem konventionel behandling og holistisk praksis. Og relaterer alternativ behandling til lægeordineret medicin. Den medicinske verdens terminologi og praksis relateret til holistisk behandling.
Godfrey og Smith
Revalidering af HJERNESKADER
Oversat af Børge Messell
236 sider kr. 298,-

Hjerneskader kan bedres og i mange tilfælde helt helbredes. De 2 lægers behandlingsstrategi består i et samspil mellem patient, terapeut, familie og det omgivende samfund. Bogen henvender sig til både terapeuter og de pårørende.
Isaac Golden
VACCINATION - En gennemgang af risici og alternativer
Oversat af Helge Volkmann
228 sider kr. 198,-

Den "store" vaccinationsbog, der giver grundig og veldokumenteret information om børnevaccinernes skadevirkninger og om alternativerne. Forfatteren er homøopat og har en doktorgrad i naturmedicin. Oversætteren er læge.
Mickie Gustafson
BARE EN HUND
Oversat af Marie-Louise Haya Schjøler
120 sider kr. 128,-

Med megen omsorg giver den svenske hundepsykolog råd og hjælp til dem, der har mistet en hund, kat eller andet kæledyr. Det kræver især stor indlevelse at hjælpe børn og unge, der kan komme i krise, når de mister deres hund.

H klitespf.gif (1936 bytes)

Vibeke Thornberg Hansen
FRISTELSER - hjertevenlige kager
48 s. kr. 88,-

Fremgangsmåden i opskriften på de hjertevenlige kager er så grundigt beskrevet, at alle uden erfaring i kunsten at fremstille festlige og velsmagende kager også kan være med. (isbn 87-7728-172-1)
Carsten Borg Hansen
EKSISTENTIEL TERAPI OG MEDITATION
144 s. kr. 148,- UDSOLGT!

Bogen henvender sig bredt til mennesker, som er optaget af eksistentielle spørgsmål og af psykologiske processer og af meditation. Bogen henvender sig også til de, der arbejder med mennesker i psykisk belastede situationer, og som har brug for at udvikle en holdning, som på én gang sætter dem i stand til at se deres klienter som hele mennesker og til selv at overleve som hele mennesker.
Kirsten Hartvig & Nic Rowley
10 DAGE TIL ET BEDRE HELBRED
210 sider kr. 178,-

Bogen indeholder et velprøvet selvhjælpsprogram for enhver, som søger at finde fornyet sundhed, energi og indre fred. Den daglige rutine er nem at følge. Du vil blive introduceret til en række effektive, naturlige helbredelsesmetoder, såsom: aromaterapi, afspænding, hydroterapi, stretching, afbalanceret kost og urter. Resultaterne er forbløffende.
Leif Hierwagen
IDEERNES BY - den økologiske landsby i Thorup
84 sider, 62 fotos kr. 148,-

Bogen handler om tilblivelsen og udviklingen af den økologiske landsby i Thorup. Den beskriver livet i landsbyen og forklarer, hvad der har kunnet lade sig gøre og ikke gøre. Forfatteren opsamler erfaringerne, så andre kan drage nytte af projektet.
Johan Hjelmborg
MERKUR - roller og forvandlinger
84 sider kr. 198,-

Den astrologiske betydning af Merkur forvandles alt efter, hvor den befinder sig i forhold til solen. Forfatterne har med dette for øje iagttaget begivenheder i samfundet og hos enkeltpersoner og fremlægger her resultatet.

                        I klitespf.gif (1936 bytes)

Grete Ipsen og Ellen Møller
BROEN TIL SUNDHED
128 sider kr. 128,- UDSOLGT!

Gennem kombineret zoneterapi og kostomlægninger kan gigt og andre plagsomme lidelser mildnes og ofte helbredes. I bogen dokumenteres de gode resultater ved et forskningssamarbejde i Vejle Amts sundhedsudvalg.

J klitespf.gif (1936 bytes)

Rikke L. Jensen
UNG candidamad
68 sider kr. 88,-

"De unge gider ikke spise maden i de andre candidabøger" var Rikkes indgang. Så her er madopskrifter, som de unge vil blive glade for, og som kan hjælpe med vægtproblemer og de andre afledte sygdomme fra candidasvampen. "Det er bare ØV." Redaktøren skulle sluge nogle kameler. Det mundrette og anderledes s m s-sprog er gennemgående i udgivelsen.
Tina Møller Jensen
HJERTEGOD MAD
UDSOLGT

Vi skal droppe det mættede fedt fra mælkeprodukter, fede kødtyper, stegemargarine og dårlige olier. Men de livsvigtige fedtsyrer i form af fiskeolie og koldpressede kvalitetsolier er nødvendige for alle funktioner i vores krop. Forklaringerne på kostprincipperne følges op med lækre opskrifter på dansk mad med de rigtige fedtstoffer.
Lene Winther Johansen
FANTASIENS KILDE
128 sider kr. 178,-

Verden er fuld af farver, og det er du også. Du skal bare gå på opdagelse, så finder du dem. Bogen her kan inspirere dig til hvordan, og dens mange konkrete tegneopgaver vil føre dig gennem mange anderledes måder at bruge mange forskellige slags farver på. Du vil komme til at skabe mærkelige fascinerende og ofte smukke billeder. Også selvom du slet ikke kan tegne.
Lillemor Johnsen
DET FRIGØRENDE ÅNDEDRÆT
Oversat af Jytte Pagh
208 sider kr. 228,-

Teorien om sammenhæng mellem krop og psyke bygger på undersøgelser om forholdet mellem underudviklet muskulatur og åndedræt. Den underudviklede muskulatur bliver indgangsvinklen til en helhed med åndedrættet som den integrerende faktor.
Susanne Jonassen
UDRENSNING OG FORVANDLING
200 sider, ill., kr. 248,-

Formålet med bindevævsmassage med sugekopper er at øge blodgennemstrømningen i bindevævet. De mere eller mindre fastsiddende affaldsstoffer løsnes fra vævet af det effektive sug, trækkes over i de udrensende blodkar og cirkulerer til udrensningsorganerne. Bindevævet genvinder da sin naturlige tilstand, og huden bliver spændstig og glat.
C.G. Jung
KÆRLIGHED OG SEKSUALITET
Oversat af Dita Mendel
80 sider kr. 98,-

Gennem foreningen af de kvindelige sider i manden og de mandlige sider i kvinden opnår mennesket helhed og lyksalighed. I parforholdet er det spændingsfeltet mellem disse poler, der giver den seksuelle intensitet. Forfatteren gennemgår de psykologiske mekanismer, der er afgørende for kærlighed og seksualitet.
Emma Jung
ANIMUS OG ANIMA
oversat af Kirsten Moar
UDSOLGT

Animus og Anima repræsenterer hver især modsatkønnetheden i den menneskelige psyke. Animus er det mandlige billede i kvindens psyke. Anima er det kvindelige billede i mandens. At blive sig sin modsatkønnethed bevidst, er for et moderne menneske yderst vanskeligt. Det skyldes dels, at vor kultur længe har bundet det enkelte menneske til en ydre og ensidig kønsidentitet og dels, at forbindelsen til dybe, mytologiske lag i den kollektive ubevidste psyke er blevet afskåret.

                        K klitespf.gif (1936 bytes)

Jörg Kastner
HELSEBRINGENDE MADVANER - Kinesisk Ernæringsterapi
294 s., Ill., kr. 368,-
I årtusinder har kineserne lært, at en sund, hensigtsmæssig kost udgør en væsentlig del af opretholdelsen af et godt helbred samt helbredelse af forskellige kropslige forstyrrelser. Forfatteren afmystificerer kinesisk diætvidenskab - én af grundpillerne i traditionel kinesisk medicin.
Hugo Hørlyck Karlsen
LIVSENERGIENS VEJE
178 sider kr. 198,-

I traditionel kinesisk medicin lægges der vægt på at behandle sygdommens årsag og ikke kun symptomerne. Gennem årtusinders arbejde har kineserne skabt verdens mest omfattende viden om livsenergierne i mennesket og naturen og fremhæver den daglige livsførelses selvhelbredende muligheder samt planters og urters medicinske virkninger. I den enestående taoistiske lægekultur sker behandlingen i et samspil mellem livsform, kostvaner, urter og de livgivende energier, der kan afbalanceres i meridianerne ved akupunktur.
Hugo Hørlyck Karlsen
SYNTETISK MEDICIN OG ALTERNATIV BEHANDLING
144 sider kr. 128,-

Med mange eksempler på skader ved brug af syntetisk medicin og fordelene ved alternativ behandling, argumenterer forfatteren for en omlægning af sygdomsbehandlingen. AIDS opstod i de områder i Afrika, hvor massive vaccinationsprogrammer havde ødelagt immunforsvaret hos befolkningen.
Hugo Hørlyck Karlsen
BEHANDLING I RETTE TID
80 sider kr. 98,-

Bogen åbner praktisk og enkelt døren på klem til nogle af de inderste hemmeligheder og mest effektive handlingsmåder i kinesisk medicin. Den henvender sig både til behandlere og de, der vil kende deres egne energiers cyklusser og hvilke muligheder, det kan åbne for.
Hugo Hørlych Karlsen & Petra Vestergaard Pedersen
LIVSENERGIENS BØRN
178 sider kr. 198,-

Bogen beskriver vor krops energiformer og energibehov og den daglige kosts betydning fra fødslen og ind i aldringen - og hvordan den udvælges, tilberedes og sammensættes på en måde, så milten og maven - fordøjelsen - hver dag kan give os stadig mere opbyggende energi.
Emilie Kempel
GØR DET LET at blive LETTERE
48 sider, ill., kr. 88,-

Bogen er for enhver, der ønsker et varigt vægttab. Den handler om, at bearbejdelse af tanker og følelser er lige så vigtigt som mad og motion. Om hvordan man gør slankeperioden til let arbejde og ikke til tung kamp.
Charlotte Kirchheiner
Det rigtige INDISKE KØKKEN:
Kylling 128 sider UDSOLGT
Ris og brød 128 sider kr. 98,-
Kødretter 128 sider UDSOLGT
Grøntsager og salater UDSOLGT
Linser, bønner og ærter UDSOLGT
Æg, fisk og skaldyr kr. 98,-

I Indien finder man et køkken med en større og mere varieret gastronomi end i noget land i Vesten. Og i det indiske køkken er der også noget for enhver smag! Ikke blot af det stærke, men også det aromatiske, det liflige og for den sundhedsbevidste. Indiske krydderier er nemlig helseurter.
Hanne Kirstein
TANG en gave fra havet
100 sider kr. 98,-

Tang er et gammelt og meget næringsrigt og værdifuldt fødemiddel. Det inde-holder stort set alle de mineraler og vitaminer, vi har brug for. Tang har - som det eneste fødemiddel - egenskaber, der både forebygger optagelse af stråler, radioaktivitet og forurening i det hele taget og kan udrense de samme ting fra vores organisme.
Erin Tierney Kramp
LEV LIVET med et positivt forhold til DØDEN
Oversat af Erik Michael
210 sider kr. 198,-

LEV LIVET … er en livsbekræftende bog, der forbereder dig og dine nærmeste på det uundgåelige - hvad enten du er sund og rask eller syg - så du kan leve livet optimalt. Erfaringerne er samlet i en checkliste, som giver mulighed for at bearbejde alle aspekter af døden og det liv, du lever nu.
Michio Kushi
VISUEL DIAGNOSE
Oversat af Uffe Sonne Svendsen
123 sider kr. 198,-
UDSOLGT!

Principperne for orientalsk diagnose gennemgås. De bygger på årtusinders iagttagelser og praktiske erfaringer i Østen. Vi kan træne os til at se uregelmæssighederne i kropsholdning, bevægelse, sindstilstand, ansigtsudtryk, hænder, fødder mv. og dermed være i stand til at opdage mulige sygdomme, inden de bryder frem - og tage vores forholdsregler i god tid.

L klitespf.gif (1936 bytes)

Guylaine Lanctôt
MEDICINENS MAFIA
Oversat af Børge Messell og Palle Gad
192 sider kr. 148,-

Den canadiske læge fremlægger de forskellige interesser og magtstrukturer, der ligger i dele af sygdomssektoren og langt ud i det øvrige samfund. Bogen er ikke for sarte sjæle, der ønsker at bevare troen på, at sundhedsvæsenet kun er til for patienternes skyld.
Linda Lassen
OVERSPISNING - Psykologi, selvforståelse og terapi ved spiseforstyrrelser
136 sider kr. 148,-

Linda Lassen viser, at der i langt de fleste tilfælde ligger psykiske årsager bag overspiseriet. Madvaner er forbundet med en lang række følelser, ofte savn og utryghed. Hvis man ikke sætter sig ind i de psykiske årsager, er det vanskeligt at komme overspiseriet til livs. Man kan starte på nok så mange slankekure, intet ændrer sig.
Michael P. Lund
DEN KINESISKE MATERIA MEDICA - En lærebog om de kinesiske lægeurter og deres virke
Stort format, ill. 640 sider kr. 998,-

Læren er flere tusinde år gammel. Dybtgående lærebog om den kinesiske plantemedicin, som den benyttes i klinisk praksis til at genoprette kroppens ubalancer med en detaljeret syndrom-differentiering udfra urternes virke.
Pernille Lund
RIGTIG KOST til motionister og elitesportsfolk
160 sider kr. 198,-

Det viser sig, at vores evne til at forbrænde kulhydrater, fedtstoffer og proteiner kan være meget forskellig, og derfor har Pernille Lund opstillet tre forskellige stofskiftetyper. Selv mindre justeringer i kostens energifordeling kan give mere overskud, forebygge skader og øge chancen for at vinde i konkurrencer.
Pernille Lund
DET ER HORMONERNE
Ubalancer under pubertet, menstruation og overgangsalder
216 sider kr. 198,-

Bogen gennemgår den del af kvindens hormonsystem, der relaterer til pubertet, menstruation, graviditet og overgangsalder. Behandlingsnøgle til: Blærebetændelse, brystspændinger, bumser, depression, fibromer, frigiditet, hedeture, herpes, hovedpine, hårtab, knogleskørhed, ledsmerter, menstruationsproblemer, overvægt, træthed, udflod, underlivsbetændelse og ødemer.
Pernille Lund
SAMLIV OG MODSTANDSKRAFT
128 sider kr. 178,-

Bogen beskriver, hvordan miljømæssige problemer, sygdom og sundhed ikke kan betragtes som isolerede fænomener, men som spejlbilleder af langt større biologiske processer. De mest almindelige infektionssygdomme beskrives sammen med en gennemgang af, hvordan immunforsvaret går i aktion.
Pernille Lund
BORDETS GLÆDER med børn og unge
UDSOLGT!

Dårlige kostvaner og for meget slik og sodavand kan både have psykiske årsager og skyldes forkert kostsammensætning. Bogen beskriver problemer og har strategier til et bedre og mere harmonisk miljø ved spisebordet.
Pernille Lund
HEMMELIGHEDEN ved VÆGTREGULERING
152 sider kr. 176,-

Når du kender dit stofskifte, bliver det meget nemmere at sammensætte kosten, så den omsættes til ren energi i stedet for unyttige fedtdepoter. Forbrænding af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner er forskellig i de tre stofskiftetyper.
Pernille Lund
RIGTIG KOST til MOTIONISTER OG ELITESPORTSFOLK
160 sider kr. 198,-

Både for motionister og elitesportsfolk er den rigtige kost nødvendig for at kunne det optimale. Selv mindre justeringer i kostens energiforbrænding kan give mere overskud, forebygge skader og øge præstationsevnen.
Susanne Luup og Marianne Palm
Effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme hos HESTE
48 sider, farveill., kr. 148,-

Alternativ behandling af hverdagens små og store problemer med salver, urter og massage i stedet for syntetisk medicin. Susanne Luup er dyrekineseolog, og Marianne Palm er biopat og urtespecialist.
Eva Lydeking
HAR DU SVAMP?
128 sider kr. 128,- UDSOLGT!

Mange, mange mennesker - og især uhyggeligt mange børn og ældre - har svampeinfektioner i tarmen. Svampen Candida nedsætter immunforsvaret, kan give infektioner, skedekatar, overfølsomhed, eksem, overvægt, humørsving-ninger og træthed.
Eva Lydeking
OPTIMAL NÆRING og NY NÆRING

Bind 1 Ernæringslære
Kostvaner, Mad i balance, Faste og udrensning
622 sider kr. 498,-

Bind 2 Mad og Terapi
Allergi og overfølsomhed, Blodsukker, Immunsystem, Stress
384 sider kr. 278,-

Bind 3 Mad og Terapi
Svampe og candidiasis, Tungmetaller, Kræft
226 sider kr. 228,-

Bøgerne samler og gennemgår nye og gamle landvindinger inden for ernæringslære, kostterapi og kostsammensætning under hensyn til vestlige og østlige ernæringsteorier med udgangspunkt i følelsesmæssige og kulturelle grunde til at spise, som vi gør. Det har vist sig, at mange sygdomme og ubalancer forårsages af ernæringsmæssige skævheder, og at de kan helbredes eller mildnes, når grundlæggende biokemiske forhold normaliseres. Hovedbudskabet er økologi: På celle-, menneske- og globalt plan.
Eva Lydeking-Olsen
KREATIV HVERDAGSMAD OG HELBREDENDE KOSTVANER
386 sider kr. 298,-

»Kreativ hverdagsmad og helbredende kostvaner« er en bog om personlig og individuel tilpasning af den daglige kost. Den giver mulighed for at tage hensyn til medfødte, miljø- og stressbetingede faktorer, når man skal finde en kost, der hjælper til optimalt velvære.
Eva Lydeking-Olsen
ER DU FØLSOM
Om overfølsomhed og allergi
288 sider kr. 248,-

Flere og flere får allergi. En femtedel af landets befolkning lider af overfølsomhed og allergi. Det er klare signaler om ubalancer i kroppen, der kan udvikles til alvorlige sygdomme, hvis kroppens balance ikke genoprettes. Årsagerne kan være uhensigtsmæssig levevis, forkerte kostvaner, dårlig kvalitet af madvarerne og et svækket immunforsvar, der ikke kan klare skadelige miljøpåvirkninger. Forfatteren giver svar på, hvad man kan gøre.
Eva Lydeking-Olsen
STÆRKE KNOGLER HELE LIVET
Forebyggelse og behandling af knogleskørhed
208 sider kr. 198,-

Hvis du allerede har skrøbelige knogler, er der hjælp at hente - knogletab kan mindskes og genopbygning er ofte mulig. Lær, hvordan du ved hjælp af ernæring og andre naturlige hjælpemidler kan forebygge problemerne senere i livet. Tag fat i livsstilen og læg grundlaget for et helt, levende liv - også når du bliver gammel.

                        M klitespf.gif (1936 bytes)

Giovanni Maciocia
TUNGEDIAGNOSE i kinesisk medicin
Oversat af Lisbeth Nordlys Hansen
214 sider kr. 398,-

Undersøgelse af tungen er en af den traditionelle kinesiske medicins centrale metoder. Tungens farve, form og belægning bestemmes og suppleres med 59 farveplancher, der følges op af patienthistorier, der deminstrerer, hvorledes tungediagnosens principper fungerer i praksis. Bogen, der er en klassiker, gennemgår tungens rolle ved prognoser og identifikation af ubalancemønstre.
Jeanette Maglegaard og Kirsten Steinig
HOMØOPATI OG BØRN - En praktisk håndbog
168 sider kr. 168,-

Homøopati er naturlig og effektiv medicin uden bivirkninger. Derfor er behandling særlig god til akut syge børn med forkølelser, feber, hals- og mellemørebetændelser. Forældre kan selv behandle uden langsigtede negative bivirkninger.
Bob Mandel
GLÆDE OG KÆRLIGHED
Om parforhold og andre forhold
Oversat af Børge Messell
128 sider kr. 148,-

Denne bog viser mange veje til at give mere livsglæde og kærlighed, både til dig selv og til andre. Du kan stadig genvinde din tabte uskyld, forny din tro på fremtiden og styrke din kreative energi.
Joel Ryce-Menuhin
FIGURTERAPI - Sandplay
Oversat af Jytte Pagh
128 sider kr. 178,-

»Sandkassen« giver klienter i alle aldre mulighed for at vise deres problemer og fortrængninger uden ord. Denne terapiform giver direkte adgang til det ubevidste.
Erik Michael
INTRODUKTION TIL PROCESORIENTERET PSYKOLOGI OG ARNOLD MINDELL
80 sider kr. 88,-

Procesorienteret psykologi er en metode til at arbejde med en lang række områder af den menneskelige tilværelse - lige fra kropssymptomer til indre udvikling, ekstreme sindstilstande og arbejde med konflikter i store grupper og organisationer.
Arnold Mindell
LEDERSKABETS KUNST
Procespsykologi og konfliktløsninger i store grupper og organisationer
Oversat af Lis Bauer
176 sider kr. 178,-

Mindell præsenterer os for en banebrydende ny opfattelse af lederskab og konfliktløsninger. Han frisætter os fra at stivne i identifikation med bestemte roller - leder-medarbejder, lærer-elev .... Vi kan løse de konflikter, der findes, i det kollektive felt. En proces, der fører til kreativitet og fornyelse.
Arnold Mindell
SHAMANENS KROP
En ny vej til livsglæde, samvær og fællesskab
Oversat af Erik Michael
176 sider kr. 148,-

En shaman opfatter ikke voldsomme hændelser som sygdom, død og depression som ulykker, men som en mulighed for at komme i kontakt med større kræfter. Bogen indeholder en række øvelser, som man selv kan udføre for at komme i kontakt med shamanens krop.
Arnold Mindell
KROPPENS BUDSKAB
Procesorienteret psykologi
Oversat af Erik Michael
144 sider kr. 128,-
UDSOLGT!

Indre konflikter kommer ofte til udtryk gennem vores kroniske symptomer og optræder allerede i tidlige barndomsminder. Bogen gennemgår metoder til at komme i kontakt med det, der fremkalder indre modsætninger således, at disse temaer kan udfolde sig naturligt og forløses.
Arnold Mindell
SELVUDVIKLING PÅ EGEN HÅND
Oversat af Lis Bauer
112 sider kr. 98,-

Procesorienteret meditation kan bruges af den enkelte som et middel til at løse konflikter og øge den bevidste opmærksomhed indefra. Arnold Mindell viser, hvad den kan føre til og anviser en ny og overraskende vej for alle, som ønsker en dybere forståelse af sig selv og sit ståsted i verden.
Arnold Mindell
SKYGGER I BYEN - Psykologisk intervention i psykiatrien
Oversat af Erik Michael
176 sider kr. 148,-

Byens skygger er sider hos os alle, som vi fortrænger og ikke udlever. Disse sider bliver derimod udlevet af de "psykisk syge" - skizofrene, manio-depressive, alkoholikere og psykopater. Mindell mener, at mennesker i disse ekstreme tilstande er bedst hjulpet ved at arbejde med deres kropssprog og indre verden. Gennem utraditionelle metoder kommer han i kontakt med sider hos disse personer, som andre behandlere ikke har kunnet nå frem til.
Nina Karin Monsen
JOMFRU, MOR ELLER MENNESKE
Oversat af Maja Arthy og Ole Bidsted
160 sider kr. 148,-

Det er ikke kun de ydre, sociale forhold, der bestemmer vores muligheder, men indsigt i os selv - i det kvindelige i manden og det mandlige i kvinden og i den symbolske betydning kønnene har for hinanden. Ved at få indsigt i det ubevidste og det irrationelle kan mænd og kvinder frigøre sig fra kønsrollestereotyperne og udvikle sig til hele mennesker.
Merete Mortensen
En kogebog for ALLERGIKERE
64 sider kr. 88,-

Alle opskrifterne i denne bog smager så godt, at alle - også ikke-allergikere - kan nyde dem. Formålet har ikke kun været at henvende sig til allergikere men til alle, som kunne tænke sig at spise anderledes sundt og godt.
Ellen Møller
Spis dig til PSYKISK BALANCE - og en sund arvemasse
144 sider kr. 128,-

Mineraler, vitaminer og kostens betydning for den psykiske balance er ofte ukendt eller undervurderet. Konkrete eksempler følges op af kostplaner. Hensigten med bogen er at hjælpe nervesvækkede mennesker til selv at kunne tage hånd om problemerne i tide. Man vil kunne opnå fine, varige helbreds-resultater helt uden brug af medicin.
Ellen Møller
MED GODT SKAL ONDT FORDRIVES
96 sider kr. 98,-

Bogen er en håndsrækning til alle, som gerne selv vil gøre en indsats for at bevare et godt helbred. Og til alle, som plages af lidelser, de må "lære at leve med". Sundheden kan genoprettes med rigtig kost og evt. vitaminer og mineraler.
Ellen Møller
Spis dig fra LEDSMERTER, GIGT og .. En kogebog
410 sider kr. 498,-

Gigt og ledsmerter kan helbredes uden brug af medicin. Forfatteren fremlægger dokumentation for sine behandlinger, der består kostomlægning og begrænsning af stimulanser i en afgrænset periode. Bogen indeholder et væld af gode og velsmagende madopskrifter.
Ellen Møller
SVAMPEPROBLEMER OG
128 sider, kr. 128,-

Erfaringerne viser, at en stor del af vores tids mest almindelige sygdomme kan have rod i svampeproblemer. Det gælder fødemiddelallergi, hals- og bihulebetændelse, gigt, ledproblemer, mavesmerter og nervøsitet.
Ellen Møller
LÆKKER MAD MOD GIGT
214 sider kr. 148,-. Indbundet m. farveill. 248 sider kr. 248,-

En forkortet udgave af Spis dig fra GIGT … Efter en kort gennemgang af gigtproblemer, er der et væld af dejlige madopskrifter ud fra danske madtraditioner med sovs og kartofler af gode råvarer, kombineret med den rigtige syrebasebalance og fedtstofsammensætning.
Ellen Møller
Den lille bog om DIN MAD og DIT HELBRED
120 sider kr. 148,-
Bogen giver læseren et indblik i, hvordan og hvorfor de mest udbredte livsstilssygdomme som regel opstår og udvikler sig, og om muligheden for at finde en troværdig og holdbar helbredelse for den enkelte.

N klitespf.gif (1936 bytes)

Sari Norkola
HEALING en gave til alle
176 sider kr. 148,-

Hvad er healing, og hvordan kan man bruge det til at helbrede? Hvordan lærer man de grundlæggende principper i healing? Hvad er forudsætningerne for at blive healer? Evnen til at heale har vi alle. Bogen er en hjælp til alle, som interesserer sig for deres velbefindende samt healing, auraen og alternative terapiformer.
Sari Norkola
DUFTE AF KÆRLIGHED
112 sider kr. 98,-

Lær at bruge sensuelle bade, kropsolier, duftlamper og parfumer mv., der åbner for duftenes opløftende virkning på krop og sind. Bogen fortæller om principperne i aromaterapien og i sensuel massage. Du kan vælge de olier, du selv og din kæreste har brug for under de forskellige faser i jeres forhold.

                        O klitespf.gif (1936 bytes)

Ragnhild Oussoren
SKRIVEDANS I
Bog + plakat kr. 226,-
DVD kr. 198,-
CD kr. 196,-

Leg, musik og bevægelse er nøgleordene i SKRIVEDANS for børn i alderen 5-8 år. Inden for hjerneforskningen, pædagogikken, metodikken og musikvidenskaben finder man dokumentation for bevægelsernes, rytmens og musikkens betydning for modenhed, vækst og intellektuel udvikling. Tegne- og skrivebevægelserne udvikler harmoniske kropsbevægelser hos børnene, forbereder dem på at skrive, men lærer ikke børnene skrift. Det er bogstavformer og skrivebevægelser, der er kernen i SKRIVEDANS. Metoden henvender sig til de ældste børn i børnehaven, til børnehaveklasserne og skolens første klasser.
Lektørudtalelse:
"Bogen er en del af et sammenhørende undervisningsmateriale til hjælp for den lærer / pædagog, der ud fra et neurofysiologisk og neuropsykologisk afsæt vil fremme udvikling af en rytmisk, personlig og sammenhængende håndskrift hos eleven. Det øvrige i sættet er en video med undervisningssituationer, en instruktionsplance og 6 kassettebånd med musik til øvelserne. Disse er overordentligt udførligt forklaret og eksemplificeret med mængder af små s/h tegneeksempler til et samlet forløb over op til ni uger á 15-30 minutter dagligt to gange på et år for årgangene lige inden og i starten af skoleforløbet. Efter en indledning om ideerne bag forløbet og praktiske tips om lokaler og materialer gennemgås de enkelte øvelser grundigt for hver dag med masser af ideer og inspiration til egne indfald. I sætter her er det udelukkende forberedende bevægelser og mønstre til fremme af samspil mellem hjerne, krop og sind, men et efterfølgende bind vil komme ind på de enkelte bogstaver. Teksten i to tætte spalter er i et noget ordrigt sprog, der ikke overser mange anvendelsesmuligheder for øvelserne til fremme af skrive- og livsglæde. Til slut kopisider med supplerende materialer og kort litteraturliste."
Jens Verner Nielsen (S)

Ragnhild Oussoren
SKRIVEDANS II
Bog + plakat kr. 292,-
Video kr. 178,-
Kassettebånd kr. 228,-

SKRIVEDANS fortsætter med at udvikle en egentlig håndskrift. Der lægges vægt på en sammenhængende sløjfeskrift.

SKRIVEDANS kan bestilles hos boghandleren, ikke hos Klitrose.

P klitespf.gif (1936 bytes)

Marianne Palm
RASKE BØRN ER GLADE BØRN
96 sider kr. 148,-

En ufanatisk bog om forebyggelse og behandling af barnets sygdomme. Behovet for at behandle børn med naturlige midler er større end nogensinde. Der er flere allergikere, flere infektionssygdomme og mange af disse lidelser står det almene sundhedssystem magtesløse over for.
Carsten Pedersen
LIVSGLÆDE OG ENERGI
152 sider kr. 99,-

Carsten Pedersens bog viser nye veje, hvis du er syg, har ondt, har svært ved at falde i søvn eller har vægtproblemer. Tobaksafvænningen er så effektiv, at forfatteren på andet år laver kurser med garanti for virkningen. Carsten Pedersen, der er uddannet sygeplejerske, beskriver og giver teknikker i, hvordan vi kan udvikle livsglæde og energi og får overskud til at løse problemer, helbrede vore sygdomme og få glæde i hverdagen.
John C. Pierrakos
AURA ENERGI
Oversat af Erik Kirchheiner
Bind 1, 186 sider kr. 178,-. Din vej til lægedom og livskraft.
Bind 2, 144 sider kr. 148,-. En ny tidsalder fødes.

Den inderste kerne er kreativ af natur og har en drivkraft mod selvrealisering. Det er angst, der hindrer vor kreativitet - såvel på det fysiske som på det spirituelle plan. Pierrakos skaber en gigantisk syntese, der kan bringe ny erkendelse til mennesker om deres situation og funktion i universet, deres forhold til altet og til andre skabninger - og til sig selv.
Dorte Juul Poulsen
ASTMA - nej tak. Forebyggelse og behandling af astma
144 sider kr. 148,-

Bogen gennemgår astma med henvisninger til, hvad vi selv kan gøre. Livsstilsændringer der kan resultere i færre astmaanfald og symptomer. Vores daglige kost med fordeling af kulhydrater, proteiner og fedtstoffer og et godt fungerende immunsystem er vigtige faktorer i dette.
Dorte Juul Poulsen
HERPES - nej tak. Forebyggelse og behandling af Herpes Simplex
96 sider kr. 98,-

Mange går rundt med en permanent Herpes-infektion, der svækker immunforsvaret, så andre sygdomme får frit spil. Man føler sig træt og udmattet og har ikke lyst til at gå i gang med noget. Ind imellem er der synlige udbrud af sår.

                        R klitespf.gif (1936 bytes)

Fritz Riemann
ANGSTENS GRUNDFORMER
Oversat af Kirsten Moar
272 sider kr. 248,-

Det er de almene og grundlæggende angstformer i den menneskelige eksistens, Fritz Riemann beskriver i denne bog i et meget ligetil sprog og med letgenkendelige og forståelige eksempler fra sin praksis. Alle mennesker har i forskellig grad en af angstens 4 grundformer.

S klitespf.gif (1936 bytes)

Bolette Schiøtz
BLÅ LYD
128 sider kr. 148 - CD kr. 148,-

Bogen henvender sig ikke kun til sangglade og musikalske mennesker. Den beskrevne form for stemmeudfoldelse er specielt rettet mod de, der ønsker at finde nye veje til at udvide og løfte bevidstheden og til at lindre og heale menneskelige lidelser.
Bente Erlitz Storebø
SUND MAD FOR TURFOLK
64 sider kr. 68,-
Det er vigtigt, at kroppen får de rigtige kalorier på vandreture. Ellers kan organismen ikke klare strabadserne. Det gælder både for de, som er i god form, og for de utrænede. Forfatteren gennemgår kroppens energibehov, råvarer, giver gode opskrifter og forklarer, hvordan maden tilberedes ude i naturen.
Beate Strittmatter
ØREAKUPUNKTØR Atlas
426 sider, ill., kr. 498,-
Beate Strittmatter er læge, akupunktør og chefinstruktør ved German Academy of Acupuncture. Forfatteren har skrevet en brugervenlig guide til studerende og praktiserende akupunktører på et højt fagligt niveau.
Johanne Siegumfeldt
AKUPUNKTUR under graviditet, fødsel og barsel
306 sider, ill., kr. 498,-

Akupunktur under graviditet, fødsel og barsel er på én gang en lærebog og et praktisk opslagsværk for akupunktører såvel som akupunkturkyndige jordemødre og andre fagpersoner, der arbejder med gravide, fødende, barselkvinder og nyfødte børn. Bogen taget udgangspunkt i traditionel kinesisk diagnostisk metode, som kombineres med moderne, vestlig obstetrisk viden samt erfaringer med at implementere akupunktur og andre østlige behandlingsformer i det vestlige sundhedssystem.

                        T klitespf.gif (1936 bytes)

Åse Stubbe Teglbjærg
LEV DINE DRØMME
112 sider kr. 98,-

Drømmenes funktion er at opretholde vores psykiske ligevægt. Ved at arbejde med dem kan vi øge vores selvindsigt og dermed blive i stand til at forholde os mere konstruktivt til os selv og vores omverden. Denne bog fortæller os, hvordan vi kan lære at bearbejde og tolke vores drømme med omfattende drømmeeksempler og den nødvendige teoretiske indføring til drømmearbejdet.
Åse Stubbe Teglbjærg
BILLEDER FRA ET TERAPEUTISK VÆRKSTED
176 sider kr. 128,-

Alt for mange mennesker får ikke mulighed for at bearbejde de problemer, der opstår livet igennem. Forfatteren viser med mange praktiske eksempler, hvor langt vi kan komme, når vi arbejder med konflikterne - med det formål at blive mere bevidste og psykisk afbalancerede. Åse Stubbe Teglbjærg giver et indblik i en praktiserende psykiaters daglige arbejde og beskriver samtidig de forskellige terapiformer på en letforståelig måde.

V klitespf.gif (1936 bytes)

Carsten Vagn-Hansen
TYPE 2 DIABETES OG NATUREN
128 sider kr. 148,-

Radiodoktorens mål er, at du bliver din egen læge og tager ansvaret for din egen sygdom og forbedrer din livsstil og udnytter de naturlige muligheder for et godt liv. Forfatteren er selv diabetiker og øser af sin viden og erfaringer.
Peter Værum
FRØER OG FARISÆERE
226 sider kr. 178,-

Foruden at være fængslende historier, rummer folkeeventyrene viden, indsigt og berører dybe lag i underbevidstheden. Under prinsens prøvelser for at få prinsessen og i prinsessens frigørelse fra fangenskabet, beskrives og udleves angst og aggressioner. Udfra en personlig, fortolkende genfortælling af flere af vore kendte eventyr gøres rede for Jungs begreber, især arketypen SKYGGEN og sondringen mellem EGOet og SELVET.
Peter Værum
VED HIMMERRIGETS PORT
364 sider kr. 228,-

Peter Værum tager i sin bog de forskellige forestillinger om Sankt Peter og om dommedag op til debat. Er det nåde altsammen? Eller gives der ingen form for højere retfærdighed, så man får kompensation i Himlen - lidt i stil med karma-loven? Hvor går grænserne for, hvad vi i vores kultur vil tilgive? I denne bog skaber han en syntese mellem den underholdende fortælling af historier og seriøse spørgsmål om livsanskuelse.
Peter Værum
FANTASIREJSER
122 sider kr. 148,-

Bogen rummer en indføring i C.G. Jungs tanker, som danner baggrunden for de fleste fantasirejser. Der gives eksempler på symbolernes forvandlende kraft - og illustrationer af, hvordan fantasirejser kan være et vigtigt arbejdsredskab i mødet med det ubevidste.

                        Z klitespf.gif (1936 bytes)

Li Shi Zhen
PULSDIAGNOSE - teknik, metode og eksempler
Oversat af Georg Borchorst
112 sider kr. 198,-

Bogen er en klassiker - 450 år gammel. Den er stadig en af grundbøgerne for de kinesiske læger. Der er en systematisk gennemgang af pulsdiagnose, baseret på elektrokardiogrammer. Der er grundige fortolkninger af diagrammerne, relateret til sygdommene. Pulsdiagnose er et hurtigt og effektivt redskab i den daglige praksis.

klitespf.gif (1936 bytes)